71IcSLsikhL._SL800_ (Copy)
61gDXJXn4lL._SL800_ (Copy)
61s+FtBRQhL._SL800_ (Copy)
61twW5TU5gL._SL800_ (Copy)
91iQoEG3dUL._SL1500_ (Copy)
714bHrnEVEL._SL800_ (Copy)
71IcSLsikhL._SL800_ (Copy)61gDXJXn4lL._SL800_ (Copy)61s+FtBRQhL._SL800_ (Copy)61twW5TU5gL._SL800_ (Copy)91iQoEG3dUL._SL1500_ (Copy)714bHrnEVEL._SL800_ (Copy)

LEGO 3in1 – xe mui trần màu xanh lá cây

295.000 đ

Số lượng

Mô tả sản phẩm

Kích thước sp: 19,1 x 4,6 x 14,1 cm

Tuổi thích hợp: từ 4 đến 12 tuổi

Mục tiêu giáo dục: giúp bé kỹ năng sáng tạo, kết hợp logic

Hàng nhập từ CHLB Đức

 

Thông tin tham khảo thêm